VUOKRAUSEHDOT

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan vuokraamolla Peipponen Express Oy -vuokraamoa ja vuokraajalla vuokrasopimuksen allekirjoittanutta asiakasta.

 

1. YLEISTÄ AUTON KÄYTÖSTÄ JA KÄYTTÖRAJOITUKSISTA

• Vuokraajan on huolehdittava autosta hyvin ja noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta auton käytössä.
• Vuokraaja, joka on vuokrasopimuksen allekirjoittanut on auton pääasiallinen käyttäjä. Vuokraaja on aina vastuussa autosta, myös luovuttaessaan auton kolmansille osapuolille. Verkkokaupan kautta vuokrattu ajoneuvo on aina maksajan vastuulla.
• Vuokraajalla tulee olla:
• voimassaoleva ajokortti
• vähintään vuoden ajokokemus
• oltava 19-vuotias tai vanhempi.
• Molempien osapuolten on tarkistettava auton kunto ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, jotta mahdolliset olemassa olevat vahingot voidaan kirjata sopimukseen.
• Autoa ei saa käyttää mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan tarkoitukseen, esim. hinaus, kilpa-ajo, jäällä ajo, opetusajo tms.
• Autossa tupakointi ja eläinten kuljetus on kielletty.
• Auton alla lueteltuja maksimikuormituksia tulee noudattaa autoa lastattaessa:
• Renault Master pakettiauto: 1000 kg
• Renault Master pullakaappi: 1300 kg
• Dacia Docker: 700 kg
• Auto on lukittava aina, kun autosta poistutaan.
• Auto tulee palauttaa siistissä kunnossa.

 

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

 

2.1 VUOKRAAJAN OMAVASTUU

Vuokraajan omavastuu on 500€. Tähän summaan asti on vuokraaja velvollinen korvaamaan seuraavasti:
• autolle ja auton varusteille tapahtuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet.
• tavallista suuremmasta likaantumisesta seuraavan jälkisiivouksen (50e/tunti)
• Mahdollisesta kolarista aiheutuvien vaurioiden korjauspaikasta ja -ajasta päättää Peipponen Express Oy

 

2.2 VUOKRAAJAN VASTUU VAHINGOSTA


Jos vuokraaja aiheuttaa vuokra-autolle vahinkoa siksi, että on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, rikkonut lakia tai ajanut autoa päihtyneenä, vuokraajan tulee korvata kaikki aiheuttamansa vahingot. Vuokraajan korvausvelvollisuus
koskee mm. seuraavista tilanteista seuraavia vahinkoja: ylikuormaus, tyhjillä renkailla ajaminen, ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, ajaminen virallisten teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon. JOS VAHINGON AIHEUTTAJA TAI VASTAPUOLEN VAKUUTUS KORVAA VAHINGON KOKONAISUUDESSAAN, ON VUOKRAAJA VAPAA KORVAUSVASTUUSTA

 

2.3 MUUT MAHDOLLISET MAKSUT


Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokra-aikana saadut ylinopeussakot, pysäköintivirhemaksut, ruuhkamaksut ja muut vastaavat maksut. Jos sakkojen vuokraajalle jälkikäteen lähettämisestä syntyy vuokraamolle vaivaa, on
vuokraajan edelleen maksettava vuokraamolle 50 € toimistokuluja.

 

3. VUOKRAUKSEN MAKSU JA PERUUTUS


Auton vuokra maksetaan autoa noudettaessa käteisellä tai kortilla 4 vrk ennen varauksen alkua peruutusmaksu 30€. Jos varaus peruutaan alle 4 vrk ennen vuokrauksen alkua, palautamme vain ylimääräisistä kilometreistä veloitetun summan.

 

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET

Auto luovutetaan asiakkaalle käyttökuntoisena ja varausta tehtäessä sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokraajaa on tarvittaessa opastettava auton käyttöön. Mikäli asiakas ei saa autoa sovitun mukaisesti, voi asiakas
purkaa sopimuksen tai vaatia alennusta.

 

5. AUTOLLA AJETTU MATKA

• Lasketaan autoon matkamittarista. Mikäli mittari on rikkoutunut, pyritään arvioimaan ajetut kilometrit. Mikäli mittari on rikottu tai vahingoitettu tahallaan, arvioidaan matka vuokraamon toimesta, mikäli asiakas ei pysty
todistamaan autolla ajetun lyhyempi (tai pidempi) matka.
• Mittarin rikkoutumisesta ilmoitettava Peipponen Express Oy:lle.

 

6. POLTTOAINE JA AJONEUVON HUOLENPITO


Autoissa saa käyttää vain Diesel-polttoainetta. Vuokraaja maksaa käyttämänsä dieselpolttoaineen. Jos autoon tankataan väärää polttoainetta, vuokraaja vastaa aiheutuneista vahingoista. Vuokraajan on vuokra-aikana tarkistettava säännöllisesti myös moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet. Auto annetaan vuokralle täyden tankin kanssa, ja asiakkaan on pidettävä huolta, että tankki on täynnä myös palautushetkellä. Tankkiin ei saa mahdollisessa tarkistuksessa mahtua yli 2 litraa polttoainetta.
Tankkaus suoritetaan ennen palautusta jollain seuraavista huoltoasemista: ST1 Oriketo, Neste Oriketo, Teboil Tampereentie. Kuitti tankkauksesta on esitettävä auton palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas ei ole tankannut, veloitetaan tankkaamisesta 3e/litra + tankkausmaksu 20e.

 

7. VUOKRAAJAN TEHTÄVÄT MAHDOLLISISSA VAHINKO- TAI VARKAUSTAPAUKSISSA

• Aina, jos autossa havaitaan vika, auto joutuu varkauden kohteeksi tai osalliseksi liikennevahinkoon on vuokraajan otettava yhteys Peipponen Express Oy:n 0407496266. Liikennevahingoista ja varkauksista pitää aina tehdä ilmoitus myös poliisille. Mikäli on matkan jatkumisen kannalta tarpeellista, voi asiakas hankkia vuokraamon kustannuksella esimerkiksi uudet pyyhkijänsulat, kuitenkin enintään 50 € arvosta. Vuokraajan on toimitettava ostoista kuitit vuokraamolle.
• Jos kyseessä on liikennevahinko, on vahingosta tehtävä vahinkoilmoitus ja poliisi pitää pyytää vahinkopaikalle. Poliisiin on lainkin mukaan aina oltava yhteydessä, jos kolarissa on tullut henkilövahinkoja tai osapuolena on hirvi, peura tai poro. Poliisin tekemä raportti toimitetaan Peipponen Express Oy:lle. Mikäli vuokraaja ei ilmoita tapahtuneesta poliisille ja siitä seuraa esim.
vakuutuskorvauksen evääminen, on vuokraajalla korvausvastuu.

 

8. VUOKRAAMON VASTUU

VIKATAPAUKSISSA
Jos autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen tai muu vika, voi vuokraaja vaatia alennusta tai vian pikaista korjausta. Jos vika on merkittävä, voi vuokraaja vaatia koko vuokrasopimuksen purkua. Jos virhe kuitenkin voidaan korjata kohtuullisessa ajassa, ei sopimusta voida purkaa. Oleellisia ajoa haittaavia virheitä EIVÄT ole puutteet esimerkiksi radion, sähköikkunoiden tai vastaavien lisävarusteiden toiminnassa niin kauan, kun ne eivät vaaranna matkan jatkumista. Jos autossa ilmenee jokin vika, jonka vuoksi matka keskeytyy, vuokraamo päättää auton hinauksesta ja muista jatkotoimenpiteistä.

 

9. AJONEUVON PALAUTUS VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

• Auto on palautettava noutopisteeseen siihen aikaan, joka on kirjattu vuokrasopimukseen.
• Auton avaimet palautetaan yrityksen edustajalle. Mahdollisista poikkeuksista on sovittava etukäteen vuokraamon kanssa.
• Jos auton palautus on viivästynyt, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu
vuokraamon kanssa, asiakkaalta veloitetaan 50 e jokaiselta alkavalta tunnilta auton palautukseen asti.
• Jos auto palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, mikäli muuta ei sovita tai ole sovittu.

 

10. VUOKRASOPIMUKSEN ENNENAIKAINEN PURKAUTUMINEN


Jos vuokraamon on syytä epäillä, että vuokraaja rikkoo sopimusehtoja tai ei kykene ajamaan vuokraamaansa ajoneuvoa turvallisesti, voi vuokraamo purkaa sopimuksen. Myös kolari- tai varkaustapauksessa, jossa auton käyttö
ei ole enää turvallista, sopimus voidaan purkaa välittömästi, ja asiakkaan tulee palauttaa auto heti Peipponen Express Oy:lle

 

11. AUTON VIEMINEN ULKOMAILLE


Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei vuokraaja saa siihen erillistä kirjallista lupaa vuokraamolta. Luvat neuvotellaan tapauskohtaisesti.

 

12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU


Riidat vuokraamon ja vuokraajan välillä ratkaistaan mahdollisuuksien mukaan neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa vuokraamon kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa Turussa.